Trang chủ » Tôi có ý kiến

OÁCH THẬT !

Trần Nhương
Thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2009 5:36 AM

I

Trung Quốc to đùng
Hơn một tỷ dân
Công dân và hàng hoá đang tràn ra thế giới
Người lên trời Tây du kí thăng thiên
Ma Cao, Hồng Công thu gọn
Vẫn giản dị Cộng hoà nhân dân Trung Hoa
Cu Ba tiền đồn châu Mỹ
Hiên ngang Phi đen
Vẫn Cộng hoà Cu Ba
Triều Tiên phóng vệ tinh vun vút
Lò hạt nhân gây choáng toàn cầu
Vẫn Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên
Chỉ nước mình ngay từ năm Bảy Sáu (1976)
Nhảy một lèo bỏ lại anh em
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nêu gương sáng kiên trì Mac-xít
Oách thật !
 
II

Báo Nhân Dân không có tiêu đề Vì chủ nghĩa xã hội
Báo Lao động không có tiêu đề Vì giai cấp công nhân
Báo Thanh niên cũng không vì thế hệ trẻ
Báo Phụ nữ không vì chị em
Chỉ báo Văn Nghệ của ta thật là đáng nể
Vì Chủ nghĩa xã hội giật lên trang đầu
Oách thật !