Trang chủ » Thơ

Ơ HAY !

Trần Nhương
Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2011 4:38 PM

Bạn tôi có tác phẩm hay
Được người đọc chuyền tay nhau đọc
Vậy mà trượt giải Nhà nước
Bạn tôi buồn ngơ ngơ ngác ngác
Đi xe máy đâm lên vỉa hè..

Ơ hay
Dở người
Ừ thì giải cũng vinh dự thật
Ừ thì giải có món tiền thật
Ừ thì giải có bằng treo đỏ rực
Nhưng được thua là lẽ thường tình
Có thể vì chưa biết lối.

Này ông bạn
Nguyễn Du không có giải nào
Nguyễn Trãi không có giải nào
Nguyễn Khuyến không có giải nào
Hồ Xuân Hương không có giải nào
Mà vẫn bất tử.

Có ối người nhận giải
Tác phẩm chẳng ai ngó ngàng

Buồn mà chi
Hay vì kém miếng ?
Hay mắc bệnh thành tích
Dở hơi !

Hãy cứ viết hết mình
Hãy đi cùng nhân dân
Tác phẩm ấy nhân dân trao giải

Nghe tôi mắng thế
Bạn tôi ngu ngơ cười
Đúng là tao dở hơi…
   
21-7-2011