Trang chủ » Thơ

ÔNG BỚI RÁC LÀM THEO CỤ HỒ

Trần Nhương
Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011 8:18 PM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông Trần Văn Cho, tổ 28 phường Thuận Phước (Hải Châu, TP Đà Nẵng)
nhặt được 45 triệu đồng đã nộp CA để trả lại người mất


Có những người nói học theo cụ Hồ
Nhưng tham lam hơn chó
(Chó cũng tham nhưng không phản chủ}

Ông Cho ngày ngày đi bới rác
Cuộc sống của mình rác nuôi
Không ăn của dân
Không cướp của dân
Không nhân danh thánh thiện
 
Ông nộp tiền với niềm vui
Ai mất sẽ nhận lại
Của đau con sót
Làm việc tốt không nói cùng ai
Nhân chi sơ bản thiện...
 
Ông Cho học theo cụ Hồ
lặng lẽ
Chẳng nhiều lời..
Và không làm ngược lại...

Sáng 20-12-2011
Tức cảnh trên bàn phím
 
Đọc tin tại đây: