Trang chủ » Thơ

TRÙNG KHÁNH

Trần Nhương
Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011 5:39 AM
 
Nghiêng ngả Trùng Khánh
Hạt dẻ bùi điệu hát Giá Hai (*)
Em gái Tày ơi
Cho anh về Bản Giốc
Nước Quây Sơn trong như nước mắt
Khóc những ngày bão dông…

Trùng Khánh
Ai mời “quả cả cây
Rượu cả chum”(**)
Nụ cười mời người ở lại
Ngô mía mát đồng con gái
Em mùa phơi mầu

Trùng Khánh
Đàn tính với điệu Then
Như hạt dẻ trộn nếp nương
Ăn một lần cả đời chỉ nhớ

Trùng Khánh
Dằng dặc đường biên
Đằng dặc màu chàm
Dằng dặc lính biên phòng
Dằng dặc anh

Trùng Khánh
Núi như thành
Ngọn như kiếm
Biên cương thức với Kì Sầm (***)
Sông Hiến sông Bằng
Khâu Liêu  sừng sững

Trùng Khánh
Trùng Khánh
Văn vắt Quây Sơn…

Cao Bằng, 6-11-2011
------
(*) Giá Hai một điệu dân ca Nùng.
(**) Thơ Y Phương
(***) Kỳ Sầm một tên khác của Nùng Trí Cao