Trang chủ » Tôi có ý kiến

Biến tấu To và Nhỏ

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 1 tháng 2 năm 2009 6:27 AM

Hà Nội ta rất to nhưng cái đầu rất nhỏ
Cái đầu rất nhỏ nhưng tham vọng rất to
Tham vọng rất to mà thực thi rất nhỏ
Thực thi rất nhỏ mà lộc lá rất to
Lộc lá rất to làm cái tâm rất nhỏ
Cái tâm rất nhỏ nhưng vây cánh rất to
Vây cánh rất to lo chuyện rất nhỏ
Chuyện rất nhỏ nhưng mất đoàn kết to
Mất đoàn kết to phê bình rất nhỏ
Phê bình rất nhỏ vì quan rất to
Quan rất to nhiều cô bồ nhỏ
Cô bồ nhỏ cuỗm nhiều tài sản to
Tài sản to kê khai rất nhỏ
Kê khai rất nhỏ nhưng thành tích rất to
Thành tích rất to ngồi xe càng nhỏ
Ngồi xe càng nhỏ tiền mua càng to
Tiền mua càng to bát cơm dân càng nhỏ
Bát cơm dân càng nhỏ thì quan vui càng to  !