Trang chủ » Tin văn và...

KÍNH MỜI DỰ TOẠ ĐÀM TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA PHÙNG VĂN KHAI

TN
Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 2:41 PMTNc: Nhà văn Phùng Văn Khai đang nổi lên với mảng tiểu thuyết lịch sử. Chỉ trong ít năm, anh đã xuất bản 6 tiểu thuyết dày cộp về những bậc anh hùng của dân tộc. Viết tiểu thuyết lịch sử rất khó vì nó đã định hình, sáng tạo thường bị bó trong nhận thức người đời. Phùng Văn Khai vẫn mở ra lối đi riêng làm cho những nhân vật lịch sử sống động trong bối cảnh xưa cũ.
Kính mời các bạn bè văn chương và bạn đọc đến dự cuộc tọa đàm bổ ích này.