Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ VĂN NGUYỄN HIẾU TỪ TRẦN

TN
Chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2023 8:09 PMNhà văn Nguyễn Hiếu sinh n
ăm 1948 ti Thy Phương Nam Từ Liêm, Hà Ni. Ông stel mch máu tim năm 2022. Không ng Ông ra đi đột ngt ngày 5/3/2023. Ông là người đã được trao Gii thưởng văn chương trannhuong.com năm 2016 vi TT Con Ng.

Vĩnh bit Nguyn Hiếu. Cu cho anh lính Nguyn Hiếu thành thn ra đi.