Trang chủ » Tin văn và...

RA MẮT TẬP THƠ "BUỔI SÁNG' CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 11 tháng 3 năm 2023 10:32 AMTNc: Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng đang sống tại Canada. Ông và vợ về Việt Nam để ra mắt 2 tập sách. Chiều nay các bạn bè dự lễ ra mắt tập thơ BUỔI SÁNG. Thơ Anh ít chữ và có nét không giống ai. Thơ anh như cây trầm toàn phần lõi. Thơ Anh kén độc giả. Cá tính thì không phải của số đông. Chúc mừng Nguyễn Đức Tùng .