Trang chủ » Tin văn và...

CHÍNH NGHĨA SẼ CHIẾN THẮNG

TN
Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022 3:09 AM9 THÁNG NHÂN DÂN UCRAINA BẢO VỆ TỔ QUỐC (24-2 - 24-11-2022)
CẦU MONG CHO HÒA BÌNH TRỞ LẠI ĐỂ NHÂN DÂN VÔ TỘI UCRAINA, NGA KHÔNG BỊ CHẾT OAN UỔNG.