Trang chủ » Tin văn và...

BẾ MẠC TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC ĐẠI LẢI 2022

TN
Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022 4:56 AMTNc: Từ ngày 1-11 đến 10-11-2022, tại nhà sáng tác Đại Lải, Trại Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức trại sáng tác Các nhà văn đã thu được kết quả khả quan và vui vẻ gặp gữ.