Trang chủ » Tin văn và...

NAM CAO, NHÀ TIÊN TRI VĨ ĐẠI

Sưu tầm
Thứ tư ngày 11 tháng 8 năm 2021 2:16 PM
Sưu tầm trích truyện ngăn Đôi mắt của Nam Cao
Giới thiệu nhà văn liệt sĩ Nam Cao
Những điều Nam Cao viết từ 73 năm trước, dịp này khiến ông trở thành nhà tiên tri:
“Họ đánh vần xong một cái giấy ít nhất phải mất mười lăm phút, thế mà động thấy ai đi qua là hỏi giấy. Anh đi, hỏi. Anh về, hỏi nữa. Anh vừa ra khỏi làng, sực nhớ bỏ quên cái mũ, trở lại lấy, cũng hỏi rồi mới cho vào. Lát nữa anh ra, lại hỏi. Hình như họ cho cái việc hỏi giấy là thú lắm”.
“Nói ví dụ ngay như cái thằng chủ tịch ủy ban khu phố ở Hà Nội lúc chưa đánh nhau. Nó là một anh hàng cháo lòng. Bán cháo lòng thì nó biết đánh tiết canh, chứ biết làm ủy ban thế nào mà bắt nó làm ủy ban?”
(Đôi mắt – Nam Cao, 1948)
St.