Trang chủ » Tin văn và...

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI THƯỞNG HCM và NHÀ NƯỚC VỀ VHNT

theo trang của bộ VHTTDL
Thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021 9:13 AM
1 GIẢI THƯỞNG HCM
Hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Văn học
trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”
về văn học, nghệ thuật năm 2021
(Kèm theo Công văn số /BVHTTDL-TĐKT ngày 17 tháng 6 năm 2021
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
TT Tên tác phẩm, cụm tác phẩm Tên tác giả, đồng tác giả
1. - Tập thơ: Đường chúng ta đi
- Tập thơ: Những cánh buồm
-Tập thơ: Đầu sóng
- Tập thơ: Tiếng thơ không dứt.
Hoàng Trung Thông
(Đặc Công,
Bút Châm)
2. - Tập Truyện ngắn: Trong gió cát
- Tập truyện: Hoa và thép
- Tập truyện: Tâm Tưởng.
Bùi Hiển
3. - Truyện ngắn: Ông Cản ngũ
- Truyện ngắn: Con chó xấu xí
- Truyện ngắn: Ông lão hàng xóm.
Nguyễn Văn Tài
(Kim Lân)
4. Tập thơ: Nguyễn Khoa Điềm thơ tuyển. Nguyễn Khoa Điềm
5. Sách: Tiểu luận và phê bình văn học. Mai Quốc Liên
(Vũ Hồng Ngự)
6. Trường ca chân đất. Hồ Thành Công
(Thanh Thảo)
GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
Hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Văn học
trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”
về văn học, nghệ thuật năm 2021
(Kèm theo Công văn số /BVHTTDL-TĐKT ngày 17 tháng 6 năm 2021
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT Tên tác phẩm, cụm tác phẩm Tên tác giả, đồng tác giả
1. Tập thơ: Cửa mở. Trần Quang Huy
(Trần Việt Phương)
2. - Tập thơ: Gọi bạn
- Tập thơ: Vườn khuya.
Trần Xuân Hùng
(Trần Hùng)
3. Tiểu thuyết: Đất không đổi màu. Nguyễn Quốc Trung
(Nguyễn Tình Nguyện)
4. Tiểu thuyết: Lửa đắng. Nguyễn Công Bác
(Nguyễn Bắc Sơn)
5. Tập truyện ngắn: Mối tình chàng Lung mù. Lê Văn Tĩnh
(Từ Nguyên Tĩnh)
6. Tập thơ: Thời gian. Lê Chí Trường
(Lê Chí)
7. Tập thơ: Thời hoa đỏ. Doãn Tùng
(Thanh Tùng)
8. - Tiểu thuyết: Tan mây
- Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Phan Hách.
Nguyễn Phan Hách
9. - Tiểu thuyết: Lần đối thoại thứ hai (Một người Mỹ mất tích)
- Phê bình tiểu luận: Đa cực và điểm đến
Đinh Văn Chinh (Văn Chinh)
10. - Tiểu thuyết: Vùng lõm
- Truyện ký: Thân Trọng Một - con người huyền thoại.
Nguyễn Trọng Trường
(Nguyễn Mạnh Tràng,
Nguyễn Quang Hà)
11. Trường ca: Đổ bóng xuống mặt trời. Trần Anh Thái
(Trần Thái Phương,
Trần Tùng Linh,
Mã Pí Lèng)
12. Tập truyện: Rước chữ.
Dương Duy Ngữ
13. Tuyển tập: Nguyễn Hữu Nhàn. Nguyễn Hữu Nhàn
4
TT Tên tác phẩm, cụm tác phẩm Tên tác giả, đồng tác giả
14. Tập thơ: Tìm trầm. Nguyễn Xuân Thâm
(Đỗ Hữu)
15. Tiểu thuyết: Đi bước nữa. Nguyễn Xuân Phê
(Nguyễn Thế Phương)
16. - Truyện thơ: Người trai Bình Định
- Trường ca: Xuôi dòng Nậm Na.
Phạm Xuân Thiêm
(Hồ Trương,
Bút Chiến Hào)
17. - Truyện ký: Năm tháng chưa xa
Lê Văn Vọng - Tiểu thuyết: Nhịp cầu
18. Trường ca: Trầm Tích. Hoàng Trần Cương
19. Tiểu thuyết: Thượng Đức. Nguyễn Ngọc Bảo
(Nguyễn Bảo)
20. Tiểu thuyết: Xiêng Khoảng mù sương.
Bùi Bình Thi
21. Tập thơ: Thạch Quỳ, thơ chọn lọc. Vương Đình Huấn
(Thạch Quỳ)
22. - Truyện ngắn: Tướng về hưu
Nguyễn Huy Thiệp
- Tập truyện ngắn: Những ngọn gió Hua Tát.
23. Tiểu thuyết: Goòng. Trần Viết Linh
(Văn Linh)
24. Tiểu thuyết: Quyên. Nguyễn Văn Thọ
(Thụ Nguyễn)
25. Tiểu thuyết: Ma làng. Trịnh Thanh Phong
(Hải Phong)
26. Tiểu thuyết: Thông reo Ngàn Hống.
Nguyễn Thế Quang