Trang chủ » Tin văn và...

HÃY CHẶN ĐỨNG

TN
Thứ tư ngày 20 tháng 6 năm 2018 8:26 AM


Chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác !
Chúng ta có hệ thống chính trị hùng hậu và tinh nhuệ
Chúng ta có Luật trẻ em
Chúng ta có bao đoàn thể bảo vệ lớp măng non
Chúng ta văn minh và tiên tiến
Sao cứ 8 giờ một trẻ em bị xâm hại tình dục
Một ngày 3 đứa trẻ bị yêu râu xanh cướp đi sự thơ ngây
Hãy chặn đứng bọn ma cuồng
Hỡi người lớn đao to búa lớn
Những uyển ngữ và mỹ tự
Không thể che đi sự thật
Hãy chặn đứng bọn dã tâm
Đừng chặn đứng những điều chính đáng !