Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ THƠ NGUYỄN ĐĂNG LUẬN TẠ THẾ

TN
Thứ bẩy ngày 23 tháng 6 năm 2018 6:38 PM
Kết quả hình ảnh cho Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận

Nhà thơ Nguyễn Đăng Luân sinh tháng 5 năm 1945 tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ Hà Nội .Do bệnh trọng Ông đã từ trần hồi 00 giờ 25 ngày 23-6-2018 tại Hà Nội.
Lê viếng từ 10 giờ 55 ngày 23-6, lễ an táng 8 giờ 55 ngày 24-6-2018 tại quê nhà xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội..
Nhà thơ Nguyễn Đăng Luân một người hết mình về văn chương, ông gánh vác Tạp chí Văn mới cho đến hơi thở cuối cùng. Ông có nhiều bài thơ hay mà tiêu biểu là bài LỜI THỀ LÁ SEN.
Gia đình Trần Nhương và trang trannhuong.com xin chia buồn cùng gia quyến, cầu cho anh linh nhà thơ Nguyễn Đăng Luận thanh thản về trời.