Trang chủ » Tin văn và...

THAM LUẬN CỦA NHÀ VĂN HOÀNG QUỐC HẢI TẠI HỘI THẢO VĂN HỌC MEKONG

TN và You tube
Thứ bẩy ngày 16 tháng 6 năm 2018 4:14 PMTNc: Sáng 16-6-2018 tại khách sạn Hòa Bình, Hội thảo Văn học Mekong đã được tiến hành. Thành viên 5 đoàn nhà văn quốc tế và các nhà văn Việt Nam đã dự đông đủ. 13 bản tham luận của các nước, đoàn Trung Quốc 3 tham luận. Các tham luận đề nói rõ vai trò Văn học trong hội nhâp, giữ gìn cốt cách riêng trong cộng đồng. Trang nhà ghi hình tham luận của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Ông cảnh báo sự xâm lăng văn hóa trong hội nhập, đó là sức mạnh mềm.