Trang chủ » Tin văn và...

BỘ TRƯỞNG NÓI "KHÔNG CÓ MỘT CHỮ TRUNG QUỐC NÀO" TRONG DỰ LUẬT ĐẶC KHU

Ảnh trên mạng có chế thêm
Thứ năm ngày 7 tháng 6 năm 2018 2:22 PM

Và đây là đoạn trích trong Dự luật :