Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỤC BÁT KHÔNG ĐỀ

Trịnh Minh Châu
Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2018 4:18 PM


Gửi một đồng nghiêp xưa
Thế là vĩ đại ư em?
Bịt tai bịt mắt lại thêm bịt mồm,
Quê hương: Phú Quốc, Vân Đồn
Vân Phong tử huyệt có hồn cha ông.
Ngàn năm còn núi còn sông
Máu xương lớp lớp… chứ không chợ chiều!
Sinh ra với đất quê nghèo
Truyền đời trận mạc chưa treo nỏ thần
Sao em bỗng hóa lỗi lầm
Đất quê muốn bán, người cầm xác thân.
Vẫn còn đó tấm lòng dân
Bao phen đánh giặc ngoaị xâm nhọc nhằn
Đói ăn cháo bẹ, canh măng…
Súng yên, lầm lủi trong căn nhà thường
Lòng mơ cực lạc, thiên đường
Tương lai tươi đẹp biết nhường cháu con
Không cần bán núi bán non
Vinh thân một lúc tội dồn dài lâu
Sinh ra con biết về đâu
Sống thân nô lệ ngẩng đầu được không?
Xin đừng, xin chớ viễn vông
Bán đất, ba bịt dân không đường lùi.
Nước nhà muốn được chung vui
Muôn người như một đẩy lùi khó khăn./.
10-6-2018
Trịnh Minh Châu