Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SÂU RÓM

Hoàng Gia Cương
Thứ tư ngày 6 tháng 6 năm 2018 3:10 PM


Lũ sâu róm từ đâu ra lắm thế
Chúng bâu đầy trên các lá dâu non
Chúng gặm sạch những thức gì có thể
Và dọa đời – kiểu gớm ghiếc – xù lông !

.
Lứa tằm nhỏ đang kề bên nạn đói
Thiều dâu non còn xe nỗi dòng tơ ?
Trái tim quặn một niềm đau nhức nhối
Cuộc đời này còn bao nỗi âu lo !

.
Thiên nhiên cũng thật lắm điều trái nghịch
Lũ sâu rầy phá phách sống ung dung
Còn sinh linh dâng cho đời lợi ích
Tồn tại trong nỗi phấp phỏng chất chồng !
4/1989
Hoàng Gia Cương