Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỪ TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG NGHĨ VỀ BA ĐẶC KHU...

Vương Trọng
Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018 12:26 PMTrong hình ảnh có thể có: Vương Trọng, văn bản


 

Cả thế giới đều biết rằng, trước năm 1956, lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc phía nam chỉ đến đảo Hải Nam. Chúng không hề dính dáng gì đến Biển Đông ngàn đời của chúng ta. Từ năm 1956 - 1974, chúng đánh chiếm gọn Hoàng Sa chúng ta, năm 1988 đánh chiếm Gạc Ma và một số đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa của chúng ta rồi chúng tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông là của chúng và xây đảo, lập căn cứ quân sự...
Rất lạ là vùng biển này là của chúng ta, mà trên thông tin đại chúng nhiều là ta gọi là " vùng biển tranh chấp" còn bọn chúng lại tuyên bố là của chúng. Như vậy về mặt chủ quyền, ta đã lùi một bước hết sức vô lý, mở đường cho chúng thực hiện tham vọng.
Vấn đề sắp tới Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết thành lập ba đặc khu kinh tế với thời hạn 99 năm. Như nhiều người đã phân tích, nấp dưới chiêu bài đầu tư, mục đích của Trung Quốc là mua lãnh thổ để di dân và lập căn cứ quân sự, kết hợp vòng đai trên Biển Đông kìm kẹp, khống chế nước ta để thực hiện mưu đồ thôn tính nước ta. Chẳng cần 99 năm, chỉ cần 30 năm thôi thì ai biết được có bao nhiêu triệu người Hoa trong đó, và họ đã xây dựng những gì...Khi hết thời gian hợp đồng, mình bảo họ trao trả, họ cứ ỳ ra, mọi cuộc thương thảo đều không có kết quả thì làm sao? Ta nói của ta, họ nói của họ, thế là vùng lãnh thổ đặc khu hoá thành VÙNG TRANH CHẤP! Mà đã là tranh chấp thì ai mạnh hơn sẽ thắng, chứ chờ gì được sự phán quyết của Quốc tế, khi họ giàu hơn, họ đủ sức thu xếp mọi thứ.
Bởi vậy, đồng ý lập ba đặc khu cho Trung Quốc đầu tư dài hạn, thực chất là BÁN LÃNH THỔ CHO TRUNG QUỐC và là một bước quan trọng TẠO ĐIỀU KIỆN CHO TRUNG QUỐC THỰC HIỆN ÂM MƯU THÔN TÍNH NƯỚC TA.
Nguồn FB vuong trong