Trang chủ » Tin văn và...

THĂM VƯỜN QUÝT HANG HÚ, BẮC SƠN, LẠNG SƠN

You Tube TN
Thứ bẩy ngày 6 tháng 1 năm 2018 8:30 PMTNc: Hôm nay chúng tôi ba nhà văn già Hoàng Quốc Hải, Trần Nhương, Nguyễn Xuân Diện được các bạn trẻ nhóm Trần Thắng mời đi thăm vườn quýt trong núi Hang Hú tại xã Chiến Thắng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chủ vườn là cụ Vinh một CCB, đã cải tạo và trồng vườn quýt 2 héc ta này gần 30 năm. Leo qua một hẻm núi dá, trước mắt là một vườn quýt như cổ tích...