Trang chủ » Tin văn và...

KỂ CHUYỆN LÀM PHIM THE VIETNAM WAR (2)

TN và You tube
Chủ nhật ngày 8 tháng 10 năm 2017 2:16 PMTNc: Chiều thứ Bảy 7-10-2017, tại Cà phê thứ Bảy đã có cuộc trò chuyện về phim THE VIETNAM WAR do anh Hồ Đăng Hòa người tham gia làm phim kể lại quanh việc cùng đoàn làm phim của Mỹ từ năm 2012. Do kĩ thuật, trang nhà ghi hình từng đoạn một nên giới thiệu lần lượt. Mong bạn đọc thông cảm