Trang chủ » Tin văn và...

LÝ PHƯƠNG LIÊN-NGUYỄN NGUYÊN BẢY GẶP GỠ MÙA THU HÀ NỘI

TN và Youtube
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017 3:00 PMTNc: Trưa Hà Nội vàng mơ đã có cuộc gặp gỡ ấm áp thân tình giữa nhà thơ Lý Phương Liên, Nguyễn Nguyên Bảy và bạn bè văn chương kinh thành. Đôi vợ chồng hì hụi làm sách, tôn vinh văn chương cho bạn bè đã mang từ Sài Gòn ra hai tập sách "Chém gió muôn mầu 3" và "Thơ năm nhà 3" ra mắt bạn bè rồi xin kính biếu. Gần 10 năm nay ông bà Nguyễn Nguyên Bảy bỏ công, bỏ tiền để làm ra những bộ sách văn chương bề thế. Tự mình biên tập, mi sách, đưa in hàng chục tên sách với nhiều ngàn bản đâu có nhẹ nhàng gì. Vậy mà ông bà tuổi U80 vẫn hăm hở mê say không ngưng nghỉ. Năm 2017 này sẽ ra 4 tập, hôm nay giới thiệu 2 tập đầu.. Chỉ còn biết cám ơn và nể phục Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy...