Trang chủ » Văn học nước ngoài

BIẾU QUÀ

Lãnh Thanh Thu - Vũ Phong Tạo dịch
Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2010 1:00 PM
 
 Truyện cực ngắn: LÃNH THANH THU (TQ)
VŨ PHONG TẠO dịch
“Đi không?”
“Đi chứ!...”
“Vì sao lại trở về?”
“… Có phải đem thêm hai tút Đại Trung Hoa?”
“Đã biếu chưa?”
“Biếu rồi!”
“Công việc kết quả thế nào rồi?”
“…Bố chúng mình rất phấn khởi!...”
“Ối trời ơi! Anh đúng là một con mọt sách!”
VŨ PHONG TẠO dịch
(Theo
www.xiaoxiaoshuo.com)