Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

QUAN CHỨC NGÀY NAY

Trần Ngọc Sơn
Thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2017 3:01 PMVăn hóa quan trường bị thăng thiên

Quan chức bây giờ rất “tự nhiên”

Phó sở thích hoa, vô tư bẻ

Trưởng phòng thấy trứng, vội chôm liền.

 

Phó bí thư đoàn uống rượu say

Tìm chủ tịch thị vật ngã ngay

Lãnh đạo công an chọn từ ngữ:

“Gạt tay trúng má”...thật là hay!

 

Doanh nghiệp tặng xe, quan cứ xài

Quan biện bạch rằng, quan chẳng sai

Quà tặng không phải là hối lộ

Lí luận như quan...thế mới tài!

 

Tết đến là xin cấp gạo hoài

Tỉnh nghèo quan chức vẫn chơi oai

Dự án công viên vài ngàn tỉ

Hoa hồng khủng thế, cắt cho ai?

 

Tham mưu khen thưởng Trịnh Xuân Thanh

Trưởng ban khen thưởng vẫn loanh quanh

Cho rằng “thỏa đáng, rất thỏa đáng”

Thỏa đáng mà sao vẫn bị hành ?