Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ÁM ẢNH MƯA CHIỀU

Vũ Đình Mai
Thứ bẩy ngày 18 tháng 3 năm 2017 9:35 PMThành kính dâng lên tấm lòng nhân hậu của ông Vũ Văn Bao và bà Nguyễn Thị Cường cùng các sinh linh bé bỏng

được ông, bà đem về đặt tên, mai táng

Lạy trời đừng đổ mưa to

Đừng dâng nước ngập nấm mồ các con

Mấy nghìn thân phận chết oan

Vứt trôi sông, vứt đồng hoang bãi bồi

Chết khi chưa kịp làm người

Chết khi chưa thấy mặt trời, tội chưa!

Xót thương biết mấy cho vừa

Ông, bà nhặt những xác chưa thành người

Đặt tên, làm lễ từng ngôi

Đưa ra mộ khấn những lời nhỏ to:

Các con chung một nấm mồ

Chúa lòng lành, Chúa sẽ đưa về Trời

Đời còn có kiếp luân hồi

Chúa còn ban phước đền bồi mai sau

Đừng nên cầm oán giữ sầu

Rộng lòng cho những cơ cầu nhân gian.

Giáo đường chuông đổ mênh mang

Gọi hồn ai giữa chiều hoang sụt sùi*

………------------

*Ông Bao, bà Cường là hai Giáo dân

xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định