Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VẠ GÌ LO VIỆC TRIỀU ĐÌNH

Vũ Đình Mai
Thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2017 3:03 PM
Đã mang thân gái góa

Vạ đếch đâu lo việc triều đình

Nếu lo được đã khối thằng tranh cướp

Lũ mắt híp bụng to à?

Lo cái con…đinh!

Triều đình ngự chót vót chín tấng mây

Ta dạng tè he ta ngồi dưới đất

Không ngồi cùng nhau thì nỗi lo cũng khác

Quyền lợi cũng vậy thôi

đâu có chuyện tương đồng?

Họ lo chuyện vĩ mô, kiêu hãnh những cái đầu

Ta khép mở riêng mình

khiêm tốn một cặp mông

Ta đâu biết thế nào là Biện chứng hay không

Lú lẫn lung tung Khách quan, Toàn diện

Chỗ nhạy cảm sao lại tránh xa

mà không quyết liệt ?

Đứng thì ở đằng trước, cúi lại về đằng sau

thì thuộc phạm trù nào?

Gái góa ở đâu cũng lo chuyện tầm phào

Chuyện váy xống, chuyện đêm quên cài cửa

Đã nhung nhúc văn võ bá quan

giúp vua, phò chúa

Gái góa như ta chỉ lo cái của mình.