Trang chủ » Cùng vui

ĐỐI THOẠI GÀ

TN
Thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2017 6:18 PM


 Tranh khai bút của Trần Nhương

- Anh Trống này, năm nay năm của chúng mình, anh thấy chương trình Táo quân trên VTV thế nào ?
- Mái yêu à, anh thấy Táo năm nay sợ Cáo hay sao toàn "mũi né".
- Ừ, em cũng thấy thế, bao vấn đề chả nói đến nhất là biển đảo thì lờ lớ lơ...
- Họ vặt trụi lông mà em. Thôi Mái cứ phởn phơ đi rồi làm ổ trứng.
- Nhưng anh nên học tập đạo đức, rèn luyện tư cách chứ cứ nhìn mấy con mái tơ bên hàng xóm là tớn lên thì còn lâu mới tiến bộ.
- Thì anh hứa câu "Thì vưỡn" nhé. !