Trang chủ » Cùng vui

SAO NỠ BÁN EM

Trương Tuần
Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2016 8:46 PM


Em xinh em đẹp nhường này
Làm cho châu thổ ngất ngây lúa vàng
Phụ nhau chi lắm hỡi chàng
Bán em cho kẻ lắm vàng nhiều mưu
Lòng ai như thể cơm thiu
Mà luôn mở miệng mỹ miều...vì nhau !

Trương Tuần
---------------------------------

Siêu dự án sông Hồng: Không thể bán sông Hồng vì lợi ích kinh tế (đọc bài trên TPO)