Trang chủ » Cùng vui

ĐỐI THOẠI TRƯỚC BIỂN

Trương Tuần
Thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2016 5:13 PM


Thơ trong ảnh:

Biển bạc và em đang nõn
Đời tươi đẹp đến không ngờ
Sao anh để em góa bụa
Mình em trước sóng bơ vơ !

Họ bức tử, anh đành phải chết
Em yêu ơi xin hãy lên bờ
Bờ cũng độc nhưng còn chầm chậm
Thôi em về nuôi lấy con thơ...!