Trang chủ » Cùng vui

ĐOÁN MÒ LÍ DO CÁ CHẾT

Trương Tuần
Thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2016 4:48 PM
Cậu này chết do "thượng mã phong"

Sức yếu mà phi như kị mã
Cơn yêu chưa đỉnh đã lăn quèo...


TNc: Đất nước ta có 24.000 tiến sĩ, có hàng ngàn giáo sư mà gần 1 tháng chưa tìm được lí do cá chết. Trần tôi ngồi lẩn mẩn đoán mò theo cách tếu táo nhân ngày nghỉ dài dài...Cậu này do HIV

Cái HIV nó rất kinh
Ham chi trác táng tỉnh tình tinh
Một phút lên tiên rồi nhiễm bệnh
Cho nên cu cậu mới lăn kềnhCậu này do thuốc lá

Thuốc lá độc nhiều chơi nát phổi
Khói bay cậu cá cũng bay theo


Cậu này bị lao

Ô nhiễm đủ đường nên trúng bệnh
Cậu ho ra máu vội băng hà

Cậu cá gỗ cũng chết vì hết rừng

Coi mình khỏe mạnh thân bằng gỗ
Hậu duệ thưa dần chẳng mấy ai
Rừng phá gỗ đâu mà đẽo cá
Ô hô hoàn cảnh thật bi ai...