Trang chủ » Cùng vui

CON LẬY BỐ !

Trương Tuần
Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2016 1:51 PM


-
Cụ ơi, buồn cười quá, thằng con tôi nó lậy tôi như tế sao.
- Nó có lỗi gì to lắm hả ?
- Không hẳn thế. Cụ có nghe tôi kể cho.
- Vâng, đang mót nghe.
- Chả là thế này: Một hôm cu cậu về mặt như bánh đa nướng khoe với bố "Con được tín nhiệm gần như tuyệt đối khi lấy phiếu tín nhiệm". Tôi bảo "Bố biết rồi". Nó cự lại "cơ quan con làm sao bố biết ?". Bố biết lại "quân ta kiểm phiếu quân mình chứ gì". Nó bảo "chuẩn". Tôi lại nói "cùng lắm "trưng vịt lộn phát là ngon". Nó trố mắt nhìn tôi nói " sao lại "trứng vịt lộn", bố tâm hồn ăn uống nhỉ ?"
- Ừ cụ nói thế tôi cũng tưởng...
- Cụ ạ, tôi bảo con tôi thế này: Con chắc chỉ 59% nhưng "trứng vịt lộn" một phát là 95% , ngon ơ, là làm quả giám đốc TCT. Vừa dứt lời nó sụp xuống lạy tôi như tế sao và nói "bố đoán như thần".
- Đúng cụ thánh thật, tôi cũng vái cụ mấy phát...
- Chớ chớ, đãi nhau vại bia cỏ là được.
- Thì VƯỠN...