Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

EM CHƯA HIỂU HẾT ĐÂU EM

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2016 9:23 PMĐất nước mình chưa đến nỗi thế đâu em!
Vẫn chói sáng qua bốn ngàn năm
Tự vua chúa đến dân đem ai không qua bú mớm
Sơn hào chăm chút, rau cháo nuôi nhau trước sau đều lớn

Đất nước mình rồi chẳng khác mấy đâu em!
Xưa dự án ,tượng đài hàng ngàn tỉ
Thì nay mai rút xuống độ vài trăm!
Người lao động chẳng có gì nhưng vẫn coi là vĩ đại!

Đất nước mình không buồn quá thế em!
Rừng hết bạc,biển hết vàng ,nhưng đồng xanh rồi lại biếc
Con cháu mai sau sao ngồi yên chịu chết
Chúng sẽ đòng tầu rẽ sóng vượt khơi xa

Đất nước mình nghèo nàn qua thế cơ em?
Dù bọn trẻ đang gánh nợ cha ông bỏ lại
Con cháu sẽ gồng lưng trăm đường trang trải
Chắc dài dài cho hết thế kỉ sau!

Đất nước mình anh dũng bậc hàng đầu
Bên kia Đại Tây Dương có Cu Ba đứng gác
Thì bên này Thái Bình Dương có con Lạc cháu Hồng *
Rất hiên ngang câm súng thật oai phong?

Đừng hỏi anh đất nước sẽ về đâu
Em đã biết và mọi người đều biết
Cứ thẳng đường đã chọn tiếp mà đi
Thì hiểu ra tất cả ,em còn hỏi lđể làm gì!

Ngày 2 – 5 – 2016
Nguyễn Văn Diệp