Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẤT NƯỚC MÌNH YÊU LẮM PHẢI KHÔNG EM?

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2016 11:22 AM
(Gửi Trần Thị Lam, tác giả bài thơ

“Đất nước mình ngộ quá phải không anh”)

Đất nước mình em có nhớ không

Nhiều khổ đau nhưng cũng lắm chiến công

Đánh giặc giỏi thành “lương tâm thời đại”

Mà một thời xa chẳng ai biết “Việt Nam”!
.

Đất nước mình em có nhớ chăng

Để có trưa Ba mươi tháng Tư phải vượt qua tù tội, tối tăm

Đường xây dựng còn dài bao sóng gió

Không vững tay chèo sao thắng được cản ngại, khó khăn!
.

Đất nước mình thế đó phải không em

Biết đổi mới nhưng còn chậm chạp, lèm nhèm

Ai ra ngoài không dám xưng là người Việt

Kinh tế còn tụt hậu, sức khỏe hom hem!
.

Đất nước mình còn lắm lãng phí, nhũng tham.

Thích nhậu nhẹt, thấy kỷ lục là ham

Tin người quá có khi mình bị hại

Phá rừng phá bề, hạn- lụt lại than!
.

Còn lắm đau khổ, gian nan, đất nước mình

Nhưng biết phản biện là biết phải trái phân minh

Biết sửa sai, biết chọn đường đổi mới

Biết hóa giải, vươn lên, tỏa sáng, trọn lý tình!
.

Nhìn ra, thiên hạ vượt ta em có buồn rầu

Phù Đổng thần thoại đâu chỉ có ta đâu

Sức mạnh đâu cội nguồn dân tộc

Bao tinh hoa thăng giáng có nhiệm mầu?
.

Anh biết em tâm huyết với nước non

Biết hỏi chính mình hỏi khắp bà con

Biết phản tỉnh là biết mình bớt dại

Ta vượt chính mình mới tới đỉnh cao hơn!
.

Đất nước mình em biết thế nào rồi

Ta là ta khi ta biết buồn vui

Biết trăn trở cùng nước non bè bạn

Là ta còn xứng đáng làm người!
.

Đất nước mình chắc em đã tỏ hung

Lời thơ em thức tỉnh tấm lòng trung

Yêu nước thương dân thành đạo lý

Vươn vai đứng dậy… tháo dây tung!
.

Đất nước mình yêu lắm phải không em

Biết thương biết giận, biết ngày/ đêm

Sự nghiệp lớn phải mơ ước lớn

Khi ta tự mình biết dẹp bỏ nhỏ nhen!
.

Là khi em cùng anh ta biêt thương nhau

Học hỏi năm châu để biết tự làm giàu

Biết liêm chính và kết đoàn sức mạnh
Dân chủ, hùng cường… ắt sẽ biết về đâu!

1/5/2016

HỒ BÁ THÂM