Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÍNH KHÁCH

Hoàng Gia Cương
Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2016 9:21 PMCó những kẻ vênh vang là “chính khách”

Trông rất oai như thể bậc công hầu

Nhưng soi kỷ hóa ra … đồ giẻ rách

Chỉ ba hoa khóac lác, chỉ lau chau.

.

Mác “chính khách” nhưng là phường lật lọng

Chẳng tin ai và cũng chẳng ai tin

Lời ngoài mép khác xa từ cuống họng

Như “vì dân” thực chất chỉ vì mình!

.

Là “chính khách” phải là “người tử tế”

Nói và làm cần kín kẻ, chắt chiu

Luôn xa lánh thói háo danh vị kỷ

Tránh múa may như con rối, phường chèo..

.

Là “chính khách” tầm nhìn luôn khoáng đạt

Không tị hiềm, chẳng cố chấp bon chen

Không lẩn tránh, chẳng xu thời móc ngoặc

Lấy quốc hồn làm ngọn đuốc linh thiêng!

4/2016