Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỔNG THỐNG BARACK OBAMA GỬI THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN

Barack Obama
Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2016 11:14 AMTổng thống Barack Obama gửi thông điệp Phật đản
Tổng thống Barack Obama gửi thông điệp Phật đản


XIN MỜI QUÝ VỊ ĐỌC BỨC THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN CỦA TỔNG THỐNG MỸ, BARACK OBAMA, ĐƯỢC VIẾT VÀO NGÀY 29 THÁNG TƯ NĂM 2016 NÀY NHƯ SAU: THEO ÔNG BILL AIKEN, TẠI VĂN PHÒNG CÔNG VỤ SOKA GAKKAI, QUỐC TẾ - HOA KỲ, ĐANG LÀM VIỆC NHƯ TỔNG THƯ KÝ CHO TÒA BẠCH ỐC VIẾT: "ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ, BỨC THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN ĐƯỢC TỔNG THỐNG HOA KỲ BAN HÀNH"

.
PLEASE READ THE US PRESIDENT, BARACK OBAMA'S VESAK MESSAGE, HAVING DATED ON APRIL 29, 2016: ACCORDING TO BILL AIKEN, AT THE OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS OF SOKA GAKKAI INTERNATIONAL-USA, FUNCTIONING AS ‘SECRETARY GENERAL’ FOR AN WHITE HOUSE, WRITING: "THIS IS THE FIRST TIME IN US HISTORY, THE VESAK MESSAGE HAS BEEN ISSUED BY THE US PRESIDENT"


TÒA BẠCH ỐC
WASHINGTON

Ngày 29 tháng 4 năm 2016
Tôi xin gửi những lời chúc mừng đến tất cả những người đang hướng về Lễ Vesak.

Vesak là một ngày đặc biệt đối với hàng triệu tín đồ Phật giáo tôn vinh sự kiện Đản Sinh, Thành Đạo và Nhập Niết-bàn của Đức Phật. Tại các ngôi Chùa trên khắp thế giới, hàng Phật tử nên sử dụng thời gian này để tham gia vào việc cầu nguyện và tư duy về các đức hạnh trí tuệ, can đảm và lòng từ bi. Bằng cách tham gia vào các việc làm khiêm nhường, những thiện nam tín nữ và trẻ em nêu cao các truyền thống tự hào của Đạo Phật đã góp phần vào sự đa dạng của các nền văn hóa tôn giáo để xác định nhân loại chung của chúng ta.
Như quý vị đến với nhau để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, tôi chúc tất cả quý vị mọi việc tốt đẹp nhất.
[Ký tên] Tổng Thống Barack Obama
(Thích Nhật Chiếu chuyển ngữ)
Tổng thống Barack Obama gửi thông điệp Phật đản

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON
April 29, 2016
I send greetings to all those observing Vesak.
Vesak is a special day for millions of Buddhists to honor the birth, enlightenment, and passing of Buddha. At temples around the world, Buddhists use this time to engage in prayer and reflect on the virtues of wisdom, courage, and compassion. By taking part in these acts of humility, the men, women, and children who uphold the proud traditions of Buddhism contribute to the diversity of cultures and religions that define our common humanity.
As you come together to mark this occasion, I wish you all the best.
[Signed] Barack Obama

http://phathocdoisong.com/tong-thong-barack-obama-gui-thong-diep-phat-dan.html