Trang chủ » Poems

Một số bài thơ dịch ra tiếng Anh - 5

Trần Nhương
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 2:54 PM

Giá như


Yêu em tóc đã bạc rồi
Trái tim không biết nói lời mộng mơ

Giá như gặp tự ngày xưa
Anh không vướng víu giàn dưa vườn cà

Giá như chưa có người ta
Tầm xuân lúc nụ khi hoa sợ gì

Giá như ở tưổi đương thì
Hồ Tây tát cạn, Ba Vì xô nghiêng.

Giá như anh có máu điên
Xây hồ bán nguyệt, sắm thuyền dong chơi

Giá như chẳng có ông trời
Đưa em du lịch nước người cho sang

Giá như lắm của nhiều vàng
Giá như lắm của nhiều vàng
Ta thuê thợ đúc tượng nàng khắp nơi

Giá như có kiếp luân hồi
Kiếp sau anh chỉ đợi người hôm nay

Giá như là nói cho hay
Biết rằng trời rộng mây bay lắm đường...

Đại Lải, 18.8.2001


                     If

Love you, my hair already is old
The Heart doesn’t know way to talk these dream words

If I met you from long time
I would not tangle melon frame and aubergine garden

If you didn’t have someone
Eglantine blossoms bud when flowers are not scare

If in the prime of life
West Lake dried up, Ba VI was leaned

If I had mad blood
Built semicircular lake, bought boat to play

If it doesn’t have the Sun
Let you visit the foreign country for enjoying

If I had lot of gold, amount of treasures
I hired caster, your statue was everywhere

It the samsara exists
Next incarnation, I only wait the girl today

If, it sounds well
Knowing widen sky, the cloud flies somewhere…
                                                    
      Dai Lai 18.8.2001

 

Sa pa


Sapa vừa mới đặt chân
Nghiêng nghiêng phố núi tần ngần theo em
Nhuộm chàm tay vẫn xanh nguyên
Sợi lanh cuốn với trăng liềm non tơ
Váy thêu hoa núi tỏ mờ
Cổ kiêu vòng bạc níu bờ ngực xuân
Có gì líu ríu bước chân
Có gì lãng đãng như gần như xa
Có gì như ngọc như ngà
Có gì như nụ như hoa bềnh bồng
Chẳng hay phong tục người Mông
Em ăn mặc thế có chồng hay chưa?
Em cười đôi mắt đơng đưa
Sapa nghiêng ngả rượu vừa đủ say
Bàn tay tìm đến bàn tay
Và người và núi đã lây sắc chàm...

4-2002

          

  Sa pa

Sa pa, already came
Slightly slanted, mountainside town is faltering to you
Dying indigo hand still be the new
Flax mixes with the young crescent moon
Embroidery skirt blinds these mountains
Silver necklace clings fresh bosom
What be caught the footstep
What be indistinct as close as far
What be like jade like jewel
What be like bud like flower
Isn’t H’mong ethnic tradition?
You dress like this so have you married?
When you smile, your eyes are ogle
Wine is enough to drunk, Sapa become so crazy about
Hand finds hand
And human and mountain just dyed indigo colour…

4-2002

 

Xa em


Xa em mới có một ngày
Nhớ nhung dễ chừng cả tháng
Qua rằm trăng đương độ sáng
Hay gương mặt ấy lên cùng.

Phấp phỏng đường dây điện thoại
Anh chờ tiếng nói bên kia
Vài câu vội vàng cúp máy
E rằng ai đó trộm nghe

Chớm thu lao xao Đại Lải
Thuyền bơi ra đảo từng đôi
Thế mà em không lên được
Lẻ loi chỉ có một người

Thương em ở nhà sớm tối
Gánh buồn chĩu cả hai vai
Thui thủi đi về một lối
Vắn dài biết tỏ cùng ai

Đơn chiếc phương trời hai đứa
Mà mình chẳng có phép tiên
Em ơi chắt chiu lấy lửa
Mùa xuân sẽ đến bên thềm..

  Đại Lải 10-1998

 

 Far away from you!

Far away from you only a day
I miss like far away months
Over full moon, it timely so light
Or is this face?

Feeling anxious suspense with the phone
I wait the voice
Hasty, some words then hang up
Afraid someone bugs

Nearly autumn hubbub comes to Dai Lai
Boats swim to the island each couple
But you can’t go
Lonely just be me

Love you stay home all day long
Carrying sadness laden shoulders
Lonely go one way
Sadness talk to whom ?

Solitary just be us
But we don’t have any magical power
My love, let’s save the fire
The spring will come to the veranda…

  Đại Lải 10-1998

 

Chiều sông Xen


Pa-ri kiều diễm thế
Nắng lạnh vừa đủ yêu
Lá phong vàng như thể
Mùa Thu còn sang theo.

Épphen già nua vậy
Sông Xen thì măng tơ
Suốt đời chàng đứng đấy
Nàng đi như chẳng chờ

Phập phồng con tàu trắng
Rẽ sóng về nơi đâu
Có một người đứng lặng
Như muốn neo con tàu.

Chạnh lòng anh thương quá
Ngõ sâu trời mưa dầm
Sớm chiều bao tất tả
Như cây kia ươm mầm.

Sông Xen chiều sóng sánh
Chuếnh choáng người xa quê
Thu mình trong gió lạnh
Chờ mong con đường về.

Pa-ri kiều diễm thế
Anh đi như lạc rừng
Ô-voa* ai nói khẽ
Gieo vào lòng rưng rưng

Paris, 5-11-2001


                   
An afternoon with Seine River

How charming Paris!
Cold sunshine is enough to love
Birch’s leaves like these
The autumn also comes with me.

Eiffel is so old like that
Seine River is so young
Whole life, he stands here
She passes through as not waiting.

White throbbing boat
Cleaving the waves back to where
A person stands quietly
As wanting to berth

Moment of emotion, I feel dearly
Deep alley, lasting rain
All day long hard work
As that tree cultivates seed

Seine River’s afternoon shakes
Be tipsy, man’s far away from homeland
Huddling during the cold wind
Waiting the back way.

How charming Paris!
I like loosing in the forest
Aurevoir, who whispers
Heart feels emotional

      Paris, 5-11-2001


Lã Bất Vi


Bên Tầu có Lã Bất Vi              
Đã yêu sao chẳng dám vì Triệu Cơ
Chỉ say bày đặt mưu mô
Cũng là điên cũng là rồ vậy thôi!
Quan trường mê mải cuộc chơi
Công hầu khanh tướng một đời hư không
Khi Tần khi Triệu long đong
Một thân luồn cúi bệ rồng sớm khuya
Triệu Cơ lệ chảy đầm đìa
Thâm cung tù ngục xuân kia phai tàn
Một thời trót đã ríu ran
Làm chi cho nát cho tan cõi lòng
Có vợ - chẳng dám làm chồng
Có con - chẳng dám mặn nồng đạo cha!
Xênh xang mũ áo vào ra
Không thân thích chẳng ruột rà mấy ai
Một đời gánh những đơn sai
Một đời trói buộc bỏ ngoài đam mê
Lã Bất Vi, Lã Bất Vi!
Sau ngươi bao kẻ si mê theo đường?

Đại Lải 16-8-2001


                 


Lü Buwei

China has Lü Buwei
Loving why can’t be for Zhao ji
Just be absorbed in ruse
Also be mad, be crazy that’s all!
Always wallow in mandarinate
Duke and marquis one life is nothingness
When Qin Dynasty, when Han Zhao, a hard lot
Alone crawling, bringing all day long
Zhao ji, the tears fall dripping wet
Inner palace, gaol, the spring fades away
One-time accidentally be in wrong
Did what for be in crushed, for broken up her heart?
Having wife-not dare to be husband
Having son-not dare to be fatherhood!
Elegant clothes are out in
No relations, blood relation no ones
Whole life carries wrong things
Whole life binds, ignore passion
Lü Buwei, Lü Buwei
How many crazy people follow him?

Đại Lải 16-8-2001