Trang chủ » Poems

Một số bài thơ dịch ra tiếng Anh - 4

Trần Nhương
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 2:48 PM

 

 

Với Ninh Cơ

Chuông chùa đâu đó nhặt thưa
Ninh Cơ nuớc chảy như chờ đợi ai
Chuyến phà sang với ban mai
Thịnh Long sóng vỗ rối bời ngoài kia
Bây giờ em chẳng ở quê
Mình anh với một con đê nắng đầy
Mái đê bạc trắng cỏ may
Và người tóc cũng nhuốm mây bao giờ
Vị Hoàng cách mấy Ninh Cơ
Hình như vẫn tiếng gọi đò bấy lâu...

 Hải Hậu 7-2001
Dại Lải 4-2002


With Ninh Co

Temple bells resound from somewhere
Ninh Co, the water flows as waiting for someone
The dawn comes with ferry-boat
Thinh Long waves crash confusedly outside
Now you just not be at homeland
Only me with sunlight-dike
Raflis trivialis cover fully be snow-dike
And hair tints the cloud from ever
Vi Hoang is far from Ninh Co
The hailing-ferry just is since that long …

Hai Hau 7-2001
Dai Lai 4-2002

 


Tầm xuân

Trời ơi sao bụi quá trời
Khẩu trang bịt cả nụ cười hở em?
Gặp người như lạ như quen
Định chào lại sợ vô duyên nhìn nhầm
Phố phường thời buổi cát lầm
Nào găng, nào mũ mấy lần bọc quanh
Bao giờ trời lại trời xanh
Gió thơm hương gió để mình tinh khôi
Dù em phong cả nụ cười
Nụ tầm xuân chớ phong người tầm xuân..!

Xuân Tân Tỵ   

   

The sweet-briar

My god! Why so much dust
The muffler covers whole smile?
Seeing you like strange like familiar
Intending to hi but afraid be wrong
The street times are ashes and dust
Now glovers, now hats how times covered
When the sky becomes sky?
The wind scent wind’s incense be pure
Although you wrap whole smiles
The sweet-briar, not for sweet briar-person
Tan Ty Spring

 


Rét nàng Bân

Tháng Ba còn rét làm chi
Để em áo ấm cái khuy muộn màng
Nàng Bân chắc cũng lỡ làng
Căm căm tháng Chạp nhấc sang tháng này
Mải vui áo chẳng kịp may
Áo xong thì nắng đã đầy tháng Ba
Rét chi như cắt thị da
Son môi tô điểm đến ba, bốn lần
Tiếng cười cũng bớt độ ngân
Ánh nhìn kém ngọt, gót chân kém hồng
Rét ơi về với mùa đông
Nàng Bân xưa đã bỏ chồng từ lâu
Để cho nắng lại mỡ màu
Nõn nà ta lại cho nhau nõn nà...
3-2002

  
Cold in the third lunar month

Why the March still has cold for
 Let you wear warm clothes late
Ban princess may be in the half-way
Bitter cold in First month, put to the month
Absorbedly happy, the coat didn’t sew
Ending but the sunny came to the March
What cold like cutting skin and flesh
Lipstick prettifies more three, four times
The laughing seems reduce the echo
The seeing less the sweet, the heel less the pink
Oh Cold! Back to the winter
Ban princess left husband far away
To make the sunny be nice
Silky and velvety be again silky and velvety…
3-2002

 

Nhớ Thu


Em gái ngày xưa tuổi Sửu
Bây giờ em đang ở đâu?
Việc làm hiếm như đá quý
Người khôn của khó cơ cầu.

Bên nách một con tìm việc
Hồ sơ nộp bảy, tám nơi
Lúc lo phong bì, mở tiệc
Lúc lo tập nói tập cười!

Phấp phỏng vẫn là phấp phỏng
Ngày đầy chỉ tiếng cười vơi
Chồng cố nén cơn gắt gỏng
Em buồn như cải mang phơi.

Hôm nay mùa Thu lại đến
Nhớ Thu tuổi Sửu năm nào
Mong em vui thuyền vui bến
Mùa Thu bớt gió hanh hao...
2002

  

Miss Thu

The girl was Ox zodiac
Now where are you?
The job is rare like precious stone
Smart man, hard properties, misfortune.

With a child beside, finding job
The file was submitted everywhere
That time worrying money, opening party
That time worrying to learn speaking and laughing.

Suspense just be suspense
The day just has half smile
Husband tries to hold back the angry
You’re sad as cabbage was dried.

Today the autumn comes back
Miss Thu ,the Ox zodiac, that year
Hope you feel happy
The autumn less hot and dry.
2002


Hỏi ai


Cây mạ cắm xuống bùn
Tin mình làm nên mùa vụ
Tin vào tiếng sấm tháng Ba.

Chú chim non vừa đạp vỏ chui ra
Tin mình lâng lâng cánh gió
Tin vào lá cành nắng mưa che chở.

Con thuyền e ấp bến sông
Tin mình vượt muôn bão tố
Tin dòng nước dịu dàng nâng đỡ.

Cái khe suối lon ton trong cỏ
Tin mình góp với mênh mông
Tin đất mẹ vắt lòng nuôi sữa.

Sao có người không biết tin ai nữa
Chỉ mưu mô xảo quyệt để tin mình???

Đại Lải 8/2001-4/2002

 

Ask who

Rice seeding was in mud
Believe that it’s self become harvest
Believe in the March’s thunder.

The baby bird just stamped to sneak out
Believe he can fly with the wind
Believe leaves will care if raining or sunny.

The boat that’s shy near the coast
Believe to pass through all the storms
Believe in the care of the gentle stream.

The rivulet’s tiny in herb
Believe self will together in sea
Believe that the Mother land will squeeze to have milk

Why there are someone don’t trust anyone
Just intrigue, foggy and then just believe his self???

Dai Lai 8/2001-4/2002