Trang chủ » Cùng vui

CHẾ THƠ CỤ TÚ

Trương Nhân
Thứ bẩy ngày 31 tháng 10 năm 2015 6:02 AM


(Xin lạy Cụ Tú Xương cho con chế đôi câu lấy vui)

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi ăn giải
Thiên hạ bao thằng thích đã lâuLẳng lặng mà nghe nó chúc tiền
Trăm, nghìn, vạn mớ để lên tiên
Nghe đâu giải thưởng hàng trăm triệu
Nhà văn nghèo rớt bỗng thăng thiên


Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước, đứa mua quan
Phen này ông quyết đi buôn giải
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng

Lẳng lặng mà nghe nó chúc danh
Giải to cho cả thơ củ hành
Bảo tàng một chỗ ngồi ngon sớt (1) 

Lật đật lên ngôi Đùng Văn Đoành

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Văn chương ăn cánh lợi ích nhóm
Sao mãi chưa ra cái giống người.


(1) Bảo tàng Văn học VN chủ yếu trưng bày các nhà văn Giải HCM và NN