Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM TỨ TUYỆT PHẠM PHÚ THANG

Phạm Phú Thang
Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2015 1:06 PM

Nợ công

Thức lâu mới biết là đêm ngắn
Ngày gánh nợ công mới thật dài
Vung tay quá trán cha ăn mặn
Khát đời con đến tận bào thai

Sang thu


Sớm nay trời lại sang thu
Nắng oi oi hạ đang từ từ tan
Lưa thưa mây trắng mây vàng
Sấm rền đứt khúc , mây ngàn về xuôi

Tiếng quê


Một đời bén rễ đất Thanh
Hò khoan , đô tã hòa thành tiếng quê
Đèo ngang thân thuộc lối về
Nuôi chim cu , gáy . đã nghe Quảng Bình

Tháng 9 năm 2015