Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NỬA THẾ KỈ VẪN THẾ

Mõ Nhỏ
Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2015 1:01 PM

-600 cử nhân đi làm Phó chủ tịch xã vùng sâu vùng xa , hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ không biết xếp việc thế nào? Cụ có nghe chuyện này không?
-Xưa như trái đất. Vấn đề là các cô cậu chưa biết noi gương cha anh, tự lo cho mình. Như tôi với cụ cách đây 50 năm ấy.
-Như là như thế nào?
- Thế ai đưa cụ từ Thanh niên xung phong về làm gác cổng trường học?
-Thì ông chú mình là thư ký UB xin cho.
-Tôi không con ông cháu cha như cụ nên cũng là TNXP mà phải chạy bở hơi tai, quà hàng đống, tiền hàng mớ mới kiếm được cái chân bảo vệ bệnh viện.
-Mình nhớ ra rồi. Xã ta còn có bà giáo Vân xung phong đi miền núi, hạn là 3 năm, phải ở đến 10 năm mới được chuyển vùng. Ế vẫn hoàn ế. Bà có câu than thân, nhiều người vẫn thuộc:
Khi đi giong trống, mở cờ
Khi về lủi thủi bơ phờ hết duyên.
-Xưa khác, nay khác, chả nhẽ nửa thế kỷ rồi vẫn thế sao?.
-Thi vưỡn.