Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẠI HỘI 9 HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC (3)

Trương Vĩnh Tuấn
Thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2015 7:02 AM

KHÚC THĂM DÒ

 

Người ta thăm biển dò rừng .

Hội ta thăm phiếu dò từng ý nhau .

Chẳng biết tự khi nào không rõ .

Đại hội về là có thăm dò .

Thăm đi thăm lại vẫn lo .

Thăm trong Đảng lại đến mò hội viên .
*

Chứ ngày trước cao niên để lại .

Mỗi kì vui khi đại hội về .

Gặp nhau là để hả hê .

Chứ đâu để kiếm ghế kê đời mình
*

Việc nhân sự nhẹ tênh như lụa .

Chốn quan quyền như gió như mây

Trang văn cứ viết cho đầy .

Nghĩa nhân cứ tích cho dầy nghĩa nhân .
*

Chỉ bởi lẽ không ham không hố .

Coi đó là phận sự đa mang .

Chốn này là chốn cao sang .

Già nhường cho trẻ mở mang nghiệp đời .
*

Thị trường đến cái thời mở cửa .

Mà đồng tiền mạnh tựa phép tiên .

Muốn tiền thì phải có quyền .

Muốn quyền thì phải già duyên sự đời .
*

Và mưu mánh mới lòi từ đó .

Và tham lam mới ló từ đây .

Không tin kể cái sự này .

Sờ sờ trước mặt chưa tày vài gang .
*

Vào được cái chấp hành là có

Giải văn chương này nọ ẵm về .

Là đi nước nọ nước kia .

Kẻ tìm người tới chầu rìa cậy xin .
*

Là có một cơ quan trong hội .

Xe vi vu sớm tối chu toàn .

Lương hưu thì xếp ngăn bàn.

Tiền chia đút túi , lộc san cho bồ
*

Kệ cán bộ bơ phờ kiếm sống .

Kệ báo văn số lượng teo dần .

Bạn đọc ngoảnh mặt đưa chân
Lánh xa thân phận nhân dân nhọc nhằn

*

Là tha hồ làm mây làm gió .

Sai mười mươi gân cổ cãi bừa .

Kiểm tra kết luận nọ kia .

Kí chưa ráo mực là lia gậm bàn .
*

Phiếu thăm dò khôn ngoan đáo để .

Rằng hội viên vẫn nể chúng tôi .

Điều kia tiếng nọ im rồi.

Cứ trông lượng phiếu xứng ngôi chấp hành
*

Nào đâu biết nguồn cơn này nọ .

Nào đâu hay mẹo ngõ mưu đường .

Rành rành còn lắm tai ương .

Huống chi mờ mịt gió sương dặm dài .
*

Và như thế mới hài mới hước .

Chọn hai mươi chính thức để bầu .

Lật lên ngó xuống mới rầu .

Mười lăm quan bác vẫn chầu... y nguyên .
*

Mà trước đó vẫn huyên thuyên bảo .

Rằng kì này bô lão ít thôi .

Lấy hình quả trám ra soi .

Già ,trẻ , cũ , mới, doi doi lưng chừng 
*

Từ thăm dò chuyển lên đề cử .

Chuyện như đùa chỉ có hội ta .

Thế mà nghĩ mãi chẳng ra

Chước cao là chước chiều tà nhá nhem .
*

Các đại biểu cho em nhắn với .

Về cho vui trông đợi làm chi .

Mặc ai chài bán cả chì

Ta vui cứ oẳn tù tỳ cho vui.
*

Thôi lạy Phật mong Trời có mắt .

Kiểu chơi này lạc đất văn nhân .

Trở về giữ nghiệp an thân .

Chốn này chớ có chen chân tủi mình .