Trang chủ » Cùng vui

Chân dung vui nhà văn Xuân Ba

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 13 tháng 12 năm 2014 2:23 PM

TNc: Mấy năm trước chuyên mục "Mỗi tuần một chân dung vui" trên trang nhà đều đều. Cũng là đùa vui nhau chứ không ác ý gì. Nay đưa lại chân dung vui ngõ hầu phục vụ các bạn cười một tiếng...

Người ta Xuân Diệu, Xuân Thiều
Ông chơi một quả mĩ miều Xuân Ba
Nghe tên cứ ngỡ đàn bà
Cơ quan đoàn thể lại là đàn ông
Cà đời gió chướng Tiền Phong (1)
Sông Chu, sông Mã lộn vòng sông Tô (2)
Chuyện buồn kể muộn bi bô
Mây thường khang khác lô xô cuối chiều
Tình chưa xa mấy lần yêu
Người chưa cũ có lộn lèo vẫn mê (3)
Nhà văn nhà báo tài ghê
Nước Nam mấy kẻ có nghề như ông ...?

-----------
(1) Nhà văn Xuân Ba công tác tại báo Tiền Phong
(2) Quê ông ở Thanh Hóa, nay định cư Hà Nội
(3) Các chữ in đậm là tên tác phẩm của Xuân Ba