Trang chủ » Cùng vui

Chia sẻ cùng Nguyễn Quang Lập

Trần Nhương
Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2014 6:28 AM

TNc: Cách đây mấy năm trên trang nhà mỗi tuần đưa một chân dung vui nhà văn, trong đó có nhà văn Nguyễn Quang Lập. Hôm qua Lập bị bắt, đúng sai còn chờ cơ quan chức năng nhưng "một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ", lòng buồn lạ lùng. Tuy Lập ít tuổi hơn nhưng anh em quý nhau, mình quý Lập văn tài và tính cách thẳng thắn. Nhớ hồi mình còn công tác tại NXB Quân đội đã được nhận bản thảo tiểu thuyết của NQL. Đưa lại chân dung vui này để động viên NQL cố gắng giữ gìn sức khỏe vì bệnh liệt một bên người...

Nguyễn Quang Lập

 

Chao ôi mảnh đất Ba Đồn *

Tòi ra Quang Lập mát… hồn núi sông

Chim nào mà chả có lông

Lập nào mà chả nên ông... văn nhà

Học hành có tí Bách khoa

Tên lửa to tướng bắn ba phát liền **

Đời Cát mà được lên tiên

Mảnh đời đen trắng cho nên bập bềnh ***

Chợ bán kịch bản buồn tênh ****

Về chơi blog tênh hênh khối người

Trời cho hay nói hay cươì

Lắm khi vạ miệng ăn mươi củ từ...

--------------


* Quê NQL ở Ba Đồn Quảng Bình

** NQL từng học ĐH Bách khoa và đi bộ đội tên lửa

*** Các chữ in dậm là tên tác phẩm của NQL

**** Có thời NQL mở Chợ kịch bản