Trang chủ » Cùng vui

Chân dung vui nhà văn Phạm Ngọc Tiến

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 28 tháng 12 năm 2014 11:52 AM


Phạm Ngọc Tiến


Trông như em của Chí Phèo
Minh giầu chỉ thích em nghèo kề bên
Ngày xưa anh ở ngành Điên (điện) (1)
Bây giờ biên kịch xưởng phim truyền hình
Tàn đen đóm đỏ mới kinh
Cháy veo vì
Gió làng Kình dở hơi
Cố hương đang Đợi mặt trời
Sinh linh bé bỏng (2) tơi bời gió mưa
Tiểu đường anh đã khỏi chưa ? (3)
Xem chừng đứt cái... cò cưa thuở nào
...
********
(1) - Trước đây Phạm Ngọc Tiến công tác ở ngành Điện.
(2) - Các chữ in gạch dưới là tên tác phẩm của Phạm Ngọc Tiến. Phim Gió làng Kình do anh biên kịch đã chiếu trên VTV.
(3) - Anh có tí tiểu đường