Trang chủ » Cùng vui

Bác lo hộ tôi

Trương Tuần
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2014 10:19 PM


Tất cả tôi đều vì dân
Thì xin bác gánh nốt phần nợ công
Nợ xấu tặng chủ nhân ông
Bác có tất cả, tôi không có gì
Hì hì ta lại hì hì
Tiến lên toàn thắng ắt về tay ta...