Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Câu nói nhan văn

Nhà thơ Lê Duy Phương
Thứ ba ngày 29 tháng 4 năm 2014 9:26 PM


         Kính gửi tặng thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-Won

                                 Nhà thơ Lê Duy Phương

 

 Một mái trường

Vắng hẳn học sinh

Một gia đình

Chỉ còn em năm tuổi

Một đất nước

Mấy hôm nay 

Nức nở

Hiệu phó thương các em và thấy mình có lỗi

Hiệu phó ra đi

Thủ tướng thương nhân dân và thấy mình có lỗi

Thủ tướng ra đi

Và câu nói sao mà nhân văn thế:

Tôi muốn từ chức sớm hơn

 nhưng xử lý vụ việc là ưu tiên hàng đầu

 và tôi nghĩ cần phải có trách nhiệm giải quyết trước khi ra đi”

Ông cúi đầu xin lỗi

Ông cúi đầu xin lỗi

Ông cúi đầu xin lỗi

 

Biết xin lỗi

Biết từ chức

Ai làm to đều thấy mình phải biết