Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bây giờ chỉ có thay Dân

Mai Hồng Niên
Chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014 8:20 AM


 


 

                                    Họp bàn chỉ có dân sai

                                    Các quan giỏi thành quan tài thời nay

                                    “Chỉ tận mặt, bắt tận tay”

                                    Mà vẫn “cãi cối, cãi chày” với quan

 

                                    Gây nên bao chuyện trái ngang

                                    Đưa tiền mua xóm, bán làng không nghe

                                    Tiếc chi cái mảnh đất quê

                                    Lại ngơ ngẩn cảnh bờ tre, giếng làng

 

                                    Ti vi xịn, xe máy sang

                                    Có nhà trong rú kêu oan nỗi gì

                                    Lệnh quan mà dân không nghe

                                    Phạm vào tội “chọc bánh xe” thương trường

 

                                    Làm dân không biết nhún nhường

                                    Thì phải thay - mở rộng đường làm ăn

                                    Cùng nhau gọi quan là thằng

                                    Đứa LÙN thua LÉ nhố nhăng giữa đời

 

                                    Thương dân - cũng phải thay thôi

                                    Phải nhờ nước Mỹ đổi người cho ta

                                    Và sang cả Canada

                                    Nếu bí quá nhập Trung Hoa vào mình

 

                                    Họ không biết hát “Trúc xinh”

                                    “Người ơi, người ở” cửa mình rảnh rang

                                    Chỉ cần “tang tịch tình tang”

                                    Thay dân là việc các quan bây giờ

 

                                    Cứ như Ví, Giặm đò đưa

                                    Thành di sản để đuôi thừa, thiếu chân

                                    Có gì mà phải phân vân

                                    Ở đời - là nợ đồng lần cả thôi

 

                                    Mai ngày xuống chó - hết voi

                                    Thì dân sẽ nói - chuyện đời đổi quan.

Hà thành, 25-4-2014