Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Giả vờ” và…“vật vờ”!?...

Ống Nhòm
Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2013 8:11 PM

 (Dantri-02/11/2013)- “Lương giả vờ, làm vật vờ”:- Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Lê Nam phản ảnh tình trạng công chức nhận lương giả vờ nên làm cũng vật vờ…                                                                                                             

Xin góp “lời bình” như sau :


.

Cán bộ, công chức nhà ta

Lương nhận hàng tháng hóa ra…“giả vờ”!

Cho nên làm việc…“vật vờ”…

Năm qua, tháng lại chỉ chờ…tăng lương!...

Có “kêu” cũng chả ai thương

Lâu lâu lại thấy hứa… suông, lại …chờ… (?)

Hổi trên cho đến bao giờ  

Hết cảnh …vật vờ "há miệng chờ sung”!

Cấp trên thì cứ…ung dung

Cưỡi xe công đến…“chấm….công” rồi …Zề!!!...

………………

03/11/2013

Ô.Nhòm