Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chuyện Tỉnh - Chuyện…”Tình”…

Tú Còm
Thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2013 9:22 PM


 
Tin trên báo: Tại UBND tỉnh Trà Vinh vừa xảy ra hai sự cố: Một là bà  Phó phòng bị khai trừ đảng. Hai là vị Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi…
   Thơ rằng:
.
Chủ tịch tỉnh với “Em Ly”
Chỉ là “Đồng chí”…có gì…với nhau?!
Nàng thì bỗng dưng…mang bầu
Chắc là “tóm tém” ở đâu đấy mà! (?)
Chủ tịch …sức “cạn” chóng…già
Xin nghỉ hưu sớm cũng là…”vì dân”!?...
Hai người có sẵn tình - thân
Tối ngày “công tác” vốn gần…bên nhau!
Bỗng dưng nàng lại…mang bầu
Tình yêu “lai láng” biết đâu mà lần ?!...
Ngài Chủ tịch cứ bần thần
Rồi ra “nó” lại…giống mình thì…nguy!
Cũng đành tặc lưỡi thôi thì…
Xin về hưu sớm có gì…đỡ dơ!!!...
.
18/04/2013
TC