Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bụng phệ...kêu “oan”!?...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013 8:24 PM

CSGT bụng phệ, thô lỗ không được ra đường
(Docbao.com.vn (06/03/2013) -Những cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô bụng phệ, hình thức thấp bé nhẹ cân, nói năng không đúng mực sẽ bị điều chuyển sang ngồi bàn giấy, tránh tiếp xúc với dân.
Thơ rằng:
.
Nghe tin Hà Nội ra tay
Mấy anh “bụng phệ” phen này…treo niêu!
Đứng đường cũng bị...triệt tiêu
Ngồi nhà “cạo giấy” cho…“diều” bớt…căng!...
Anh nào thấp bé, nhẹ cân
Anh nào lấc cấc nói năng hàm hồ…
E rằng xấu mặt Thủ đô
Nên tuân theo “lệnh” rút vô…cánh gà!...
Quyết không cho chiềng mặt ra
Thổi còi “tuýt tuýt” để mà…kiếm ăn!...
Lệnh ra “trúng” trăm phần trăm 
Riêng anh “bụng phệ”thưa rằng hơi…oan!?...
Bây giờ ti tỷ các Quan
Mang “bầu” khệ nệ có làm sao đâu?!...
Giữa thời “lý nhẹ, tiến sâu”
Cái bụng nó “phễnh”, cái đầu nó…“teo”…
Lệnh ban ra phải tuân theo
Riêng ông…“bụng phệ” lèo nhèo rằng…oan!!!?...
…………….
.
07-03-2013
DL